Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Šport za boljši dih

Šport je nujen in duhovit način v premagovaju bolezni. Terapija, ki obsega gibanje/šport – kinezioterapija, mora dolgoročno, v celoti ali delno, zamenjati pasivno zdravljenje z zdravili. Vendar mora biti vadba zaradi individualnih sprememb v stanju in napredovanju  bolezni, posebej prilagojena in v začetnem obdobju spoznavanja telesnih značilnosti in odziva na napor, tudi spremljana z zdravili, ki lajšajo in preprečujejo poslabšanja.

Skozi redno in primerno vadbo dosežemo večjo toleranco na napor. Kljub možnim težavam, je potrebno vedno imeti na vidiku dolgoročne koristi športa in se ne umakniti ob prvem poslabšanju. Ko izzovemo prilagoditvene mehanizme organizma, je boljše počutje le še vprašanje časa.