Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Namig staršem in zdravnikom

Neupravičeno je bolniku z astmo »a priori« odsvetovati ukvarjanje s katerim koli športom. Treba je poznati naravo bolezni posameznika, šport, s katerim se ukvarja (ali bi se rad), in intenzivnost obremenitve. Če gre za maksimalen napor tekmovalnega športa na vrhunski ravni, je treba biti bolj previden, kot pa, če je to le rekreativno uživanje v gibanju in skrb za dobro psihofizično stanje. Navadno že bolnik sam izbere šport, ki mu ustreza. Naloga kinezioterapevta in/ali zdravnika ni, da izbere oz. prepove šport, s katerim naj bi se bolnik ukvarjal, temveč da svetuje in nauči, kako se varno ukvarjati s športom, kako spremljati stanje bolezni in kako živeti zdravo.