Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Kaj pravi znanost?

Načeloma, iz svojih lastnih izkušenj in glede na pregled literature, se lahko bolnik z blago in zmerno astmo dokaj uspešno ukvarja z mnogimi športi. V raziskavi, opravljeni v Nemčiji, so anketirali 2060 vrhunskih športnikov državnega in mednarodnega razreda izbranih iz številnih športnih panog. Kar 147 (7,1%) jih je odgovorilo, da opažajo simptome bronhialne obstrukcije. Pravzaprav lahko iz preglednic št. 2 in 3 razberemo, da ni nobenega kriterija, po katerem bi lahko izbrali športe, ki za astmatike niso primerni. Tudi nepisano pravilo zdravnikov, ki največkrat priporočajo športe kratkotrajne oz. nevzdržljivostne narave ter plavanje, se že na prvi pogled izkaže za zablodo.