Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Sodelavci na programu

Strokovni vodja

dr. Milan Hosta, prof. športne vzgoje

Pobudnik za ustanovitev, vodja programov, opravljen tečaj voditelja astma šole pri bolnišnici Golnik, tudi sam astmatik;
Raziskovalna področja: telesna aktivnost za zdravje, družbeni vidiki zdravja;
Avtor priročnika Astma in šport. Vodja programa Dihalnica – delavnica zdravega dihanja.

Strokovni sodelavci

  • Mag. Uroš Reisman, univ. dipl. ing. Strojništva, magister športnih znanosti

Predavatelj Astma šole, demonstrator in svetovalec pri procesu treniranja in rehabilitacije, vaditelj plavanja;
Raziskovalno področje: fiziologija športa, trenažni procesi, kondicijska priprava.

  • Alenka Albreht, univ. dipl. fizioterapevtka

Vodja tečaja Butejkove metode.

  • Petra Prevec, univ. dipl. socialni pedagog, družinska terapevtka

strokovno svetovanje.

  • Miha Smolnikar, univ. dipl. inž. elektrotehnike

Vaditelj plavanja, računalniška podpora.

  • Andrej Mlinar, prof. športne vzgoje

Učitelj plavanja, letovanje za otroke z astmo.

  • Dora Jeler-Kačar, dr. med. pediater pulmolog

Zdravstveno svetovanje.

  •  mag. Klemen Hosta; dipl oec., mag. mednarodnih študij

Projektni management in svetovanje.

  • Študentje Fakultete za šport

Pomoč pri programih v obliki izvajanja študijske prakse in raziskovalnega dela.