Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Poslanstvo in vizija

Društvo Astma in Šport, je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom, da pomaga bolnikom z astmo k bolj kakovostnemu življenju. Raziskave namreč kažejo, da je okoli 5-10% prebivalcev v Sloveniji astmatikov.

Širši namen dejavnosti društva je prispevati k celovitejši obravnavi bolnikov in boljšemu strokovnemu in laičnemu razumevanju bolezni. Ožji namen pa je izvajati programe v pomoč bolnikom z astmo, ki se nočejo in ne morejo odpovedati ljubezni do športa. Vse od ustanovitve se število programov in članov postopno in vztrajno povečuje, kar pripisujemo kakovostnemu in inovativnemu delu, ki upošteva strokovna (zdravstvena, pedagoška, športna in varnostna) načela.

Preventivno ukrepanje, ki je pravzaprav središčna os delovanja društva, je pri kroničnih boleznih, kot je astma, izjemnega pomena. Z zdravstvenega stališča nas vizija vodi v smeri osveščanja bolnikov, samozdravljenja in samopomoči. Z vidika športa pa težimo predvsem k popularizaciji telesnih aktivnosti, ki lahko postanejo ena pomembnejših preventivnih zdravstveno/higienskih metod pri bolnikih z astmo.

Verjamemo, da je poleg vloge zdravnika, aktivna vloga bolnika tista, ki odloča o uspešnem ali neuspešnem zdravljenju. Odkrito zastopamo idejo aktivnega in pozitivnega pristopa k premagovanju zdravstvenih težav in jo s svojimi dejavnostmi uresničujemo. Preventivni ukrepi, ki preprečujejo nastajanje vnetja v dihalih, in vodijo k zmanjševanju intenzivnosti ter pogostosti simptomov, ob zdravljenju z zdravili pripomorejo k stabilizaciji zdravstvenega stanja.

S programi želimo doseči vse starostne skupine, posebej pa se obračamo k otrokom in mladini. Ob naraščajoči pogostosti astme in drugih dihalnih ter alergijskih težavah pri otrocih, se zdi več kot nujno, da prav njim posvetimo največ pozornosti. Izhajajoč iz lastnih izkušenj in v skladu s sodobnimi trendi preventivnega ukrepanja, je vzgoja mladega bolnika ključnega pomena za razvoj bolezni v nadaljnjih življenjskih obdobjih.

Povezovanje z drugimi institucijami, zdravstvenimi domovi, zavodi, zvezami, društvi in tudi z gospodarstvom je kriterij, ki ga vrednotimo visoko. Zavedamo se namreč, da lahko svojo vizijo uresničimo le na način povezovanja in sodelovanja z drugimi. V tem duhu se odpiramo tudi v mednarodni prostor.