Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Inštitut

Inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

Poslanstvo in vizija

Društvo Astma in Šport, je bilo ustanovljeno leta 2000 z namenom, da pomaga bolnikom z astmo k bolj kakovostnemu življenju. Raziskave namreč kažejo, da je okoli 5-10% prebivalcev v Sloveniji astmatikov. Z namenom dviga kakovosti dela smo v letu 2011 vse dejavnosti prenesli na Spolint inštitut, društvo pa je prenehalo z delovanjem.

Širši namen programa Astma&Šport je prispevati k celovitejši obravnavi bolnikov in boljšemu strokovnemu in laičnemu razumevanju bolezni. Ožji namen pa je izvajati programe v pomoč bolnikom z astmo, ki se nočejo in ne morejo odpovedati ljubezni do športa. Vse od ustanovitve se število programov in članov postopno in vztrajno povečuje, kar pripisujemo kakovostnemu in inovativnemu delu, ki upošteva strokovna (zdravstvena, pedagoška, športna in varnostna) načela. Več...