Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

  • top.jpg

Astma

Astma velja za  etiološko zelo kompleksno bolezen, ki kljub naprednemu konvencionalnemu zdravljenju z zdravili v razvitem svetu dosega epidemiološke razsežnosti. Medicinska stroka je v mnogih raziskavah ugotovila, da je pri bolnikih z astmo koristno, da poglobljeno spoznajo svojo bolezen, saj se tako naučijo nadzirati simptome ter sami pripomorejo k učinkovitejšemu zdravljenju.

Pomembno je, da se seznanijo tako s fiziološkimi, psihološkimi, čustvenimi, socialnimi in okoljskimi dejavniki bolezni, pri čemer je način usposabljanja tisti dejavnik, ki v veliki meri pogojuje uspešnost (samo)zdravljenja.