Astma in šport

Spolint inštitut organizira redne vadbene programe ter osvešča in obvešča bolnike z astmo o strokovnih dognanjih in drugih informacijah, ki pripomorejo k lajšanju in odpravljanju težav.

 • top.jpg

Astma šola

Medicinska znanost je v mnogih raziskavah ugotovila, da je pri bolnikih s kroničnimi boleznimi (astma) koristno, da spoznajo svojo bolezen tudi s teoretično-praktičnega vidika; spoznajo mehanizme, vpliv na počutje, preventivno ukrepanje ipd.

Astma šola, kot jo izvajamo v prenovljeni obliki, se poslužuje didaktičnih prijemov, ki so preverjeni in pritegnejo pozornost vseh udeležencev (otroci, starši in pedagogi), hkrati pa strokovno ne popuščamo. Dodatno kakovost in iskreno prepričljivost dodajo tudi lastne izkušnje izvajalcev z boleznijo. Ob tem imajo predavatelji (Milan Hosta, Uroš Reisman) opravljen tečaj voditelja astma šole bolnišnice Golnik.

Več kot vemo o bolezni lažje se izognemo poslabšanju stanja. Na predavanjih spodbujamo izmenjavo izkušenj med udeleženci.

Predavanja so namenjena bolnikom z astmo, njihovim staršem in učiteljem.

Vsebina:

 • anatomija in fiziologija pljuč;
 • astma, mehanizmi bolezni, simptomi, (samo)zdravljenje;
 • astma in šport, preventivni ukrepi;
 • ravnanje ob poslabšanju, praktični nasveti;
 • dihalne vaje ...

PROJEKTI

 • Astma šola – Preventivni navdih

Z namenom osveščanja javnosti in vzgoje otrok smo pripravili program »Astma šola – Preventivni navdih«. Gre za triletni projekt v obdobju 2004-2006, ki ga podpira Mestna občina Ljubljana – oddelek za zdravstvo, s ciljem obiskati vse ljubljanske osnovne šole. Več...

 • Otroška Astma šola

Društvo večkrat letno za svoje člane oz. po dogovoru izvede otroško astma šolo. Gre za inovativen pristop k podajanju vsebin, ki so del klasičnega izvajanja astma šole. Več...

 

Seznam osnovnih šol, kjer smo izvedli projekt v šolskem letu 2004/05:

 • OŠ Božidar Jakac
 • OŠ Danile Kumar
 • OŠ Dravlje
 • OŠ Franc Rozman Stane
 • OŠ Franceta Bevka
 • OŠ Hinka Smrekarja
 • OŠ Nove Fužine
 • OŠ Oskar Kovačič
 • OŠ Prežihov Voranc
 • OŠ Vita Kraigherja
 • OŠ Zalog

Povprečno se je predavanj udeležilo okoli 20 staršev in zainteresiranih učiteljev. Sicer pa se je število udeleženih gibalo od 3 pa vse do okoli 90 na OŠ Zalog. Kot posebnost navajamo OŠ Franceta Bevka, kjer so se odločili za predavanje namenjeno učiteljem v okviru pedagoške konference.

 


Izjave nekaterih udeležencev Astma šole

 •  »Astma šola je dobra. Programa plavanja ne poznamo, ker je naša hči stara 4,5 leta in še ne zna plavati. Zato bi jo rada vključila v kakšne dihalne vaje. Društvo je vsekakor vredno pohvale za organizacijo astma šole.«
 • »Škoda, da sem prepozno izvedela za šolo plavanja. Žal teh znanj ni bilo v moji mladosti, ko sem bila hud astmatik in so mi prepovedovali vsakršno telovadbo. Želim, da bi o vašem delu bolj informirali javnost.«
 • »Priporočam vsem staršem, ki imajo otroke astmatike, da se včlanijo in da se na tem področju čim več izobražujejo.«
 • »Program plavanja podpiram in mogoče tudi druge oblike športa. Tudi otroci bi morali biti o svoji bolezni čim bolj poučeni. Priporočam večjo informiranost otrok po šolah, vrtcih itd. Veliko uspeha astma šoli še naprej.»